Startsida
Fiskekort
Sjöar
   Busjön
   Frängsjön
   Jämtebölesjön
   Lillsjön
   Långtjärn
   Snålltjärn
   Stärkesmarksjön
   Tvärån
   Välvsjön
   Västsjön
Styrelsen
Västsjön

är en skogssjö utan bilväg och bebyggelse och med risiga, delvis sanka stränder. Den är 16 ha stor och med ett största djup på 12,4 m. Sjön domineras av abborre. Ingen abborre mindre än 12 cm fångades vid provfisket. De flesta fiskarna var mellan 19 och 26 cm Sjön går att fiska från strand bitvis, men båt rekomenderas


Besök oss på