Startsida
Fiskekort
Sjöar
   Busjön
   Frängsjön
   Jämtebölesjön
   Lillsjön
   Långtjärn
   Snålltjärn
   Stärkesmarksjön
   Tvärån
   Välvsjön
   Västsjön
Styrelsen
Välvsjön

har för det mesta ett klart och fint vatten. Den är 26 ha stor och har ett största djup på 9,5 m. Utlopp och inlopp sker i Kvarnbäcken i sjöns västra del. Stränderna är fasta och skogsbevuxna. Vegetationen utgörs av vass, sjöfräken, nate och näckros. Sjön har ingen vägförbindelse och endast ett fritidshus vid stranden. Abborren dominerar med en medelvikt på 133 gram. Ingen abborre fångades djupare än 6 meter. Antalet gädda är normalt för en liknande sjö

 


Besök oss på