Startsida
Fiskekort
Sjöar
   Busjön
   Frängsjön
   Jämtebölesjön
   Lillsjön
   Långtjärn
   Snålltjärn
   Stärkesmarksjön
   Tvärån
   Välvsjön
   Västsjön
Styrelsen
Tvärån
är en vildvuxen å, som vindlar fram genom hela fiskevårdsområdet.

I sin nedre del, nedanför bron i Orrböle finns det gott om harr. Ovanför Orrböle-bron dominerar öringen. Fiskar över kilot är en ofta förekommande fångst.

Ån är ganska svårfiskad på grund av den täta vegetationen och åns vindlande krokar. Bävern bidrar också med sin avverkning till att en promenad vid ån är ganska jobbig, men naturen är vild och imponerade. Långa stycken är ån grund och utan fisk, men så kommer ett stycke med goda fångst-möjligheter.

Undersökningar med el-fiske har visat på en ganska svag reproducering. Därför genomför vi stödutsättning med både harr och öring. Tidigare var delar av ån belagd med fiskeförbud för att ytterligare underlätta fiskens tillväxt, men för tillfället har vi släppt hela ån för fiske.

Tänk dock på att endast ta upp 3 fiskar på lägst 25 cm längd var gång du fiskar!! Om tillgången ser ut att minska kanske vi blir tvungna att återinföra ett partiellt fiskestopp

I sidoån Kvarnbäcken råder ständigt fiskeförbud då den har visat sig vara lekbäck.Besök oss på