Startsida
Fiskekort
Sjöar
   Busjön
   Frängsjön
   Jämtebölesjön
   Lillsjön
   Långtjärn
   Snålltjärn
   Stärkesmarksjön
   Tvärån
   Välvsjön
   Västsjön
Styrelsen
Stärkesmarksjön

(82 ha) är den till ytan största av områdets sjöar. Maxdjupet är 8,4 m. Största tillflöde är Torbergsbäcken, som rinner in i sjöns norra del. Sjön avvattnas genom Kvarnbäcken till Välvsjön och vidare till Tvärån. Vegetationen består huvudsakligen av vass, sjöfräken och nate. Omgivningen består av jordbruksmark förutom i nordöstra delen. Fast bebyggelse och fritidshus finns runt hela sjön. Väg leder också runt sjön varför den är lättåtkomlig. Medelvikten för abborre vid provfisket var 102 gram. De flesta abborrar var mellan 16 och 23 cm långa. Inga abborrar mindre än 11 cm fångades. Gäddan har gott om betesfisk (mört) och förekommer flitigt. Medelvikten vid provet var 747 gram.


Besök oss på