Startsida
Fiskekort
Sjöar
   Busjön
   Frängsjön
   Jämtebölesjön
   Lillsjön
   Långtjärn
   Snålltjärn
   Stärkesmarksjön
   Tvärån
   Välvsjön
   Västsjön
Styrelsen
Snålltjärn

Det är en djup sjö på 12,4 m, storlek 15 ha. Tillflöde sker genom kallkälla på sjöns botten. Utloppet, Snåltjärnsbäcken, rinner ut i sjöns södra del. Närområdet består av skog och jordbruksmark. Viss fritidsbe-byggelse finns i sjöns östra del, där även vägen går. Vegetationen domineras av sjöfräken. Provfisket gav abborrar med en medelvikt av 121 gram. Endast två abborrar mindre än 15 cm fångades. Endast en gädda på 3,2 kg fångades, men tillgången torde vara bättre. Förutsättningar finns att Snålltjärn utvecklas till en stor-abborrsjö, speciellt vintertid. Vid vinterfiske skall viss försiktighet tas då sjön ofta har isvakar.


Besök oss på