Startsida
Fiskekort
Sjöar
   Busjön
   Frängsjön
   Jämtebölesjön
   Lillsjön
   Långtjärn
   Snålltjärn
   Stärkesmarksjön
   Tvärån
   Välvsjön
   Västsjön
Styrelsen
Lillsjön

Ligger i fiskeområdets nordöstra del. Den är 17 ha stor och med ett största djup på 6,7 m. Den är omgiven av löv och barrskog utom vid sjöns södra del där jordbruksmark och viss bebyggelse finns. Väg leder runt nästan hela sjön. Abborren dominerar med en medelvikt på 102 g.


Besök oss på