Startsida
Fiskekort
Sjöar
   Busjön
   Frängsjön
   Jämtebölesjön
   Lillsjön
   Långtjärn
   Snålltjärn
   Stärkesmarksjön
   Tvärån
   Välvsjön
   Västsjön
Styrelsen
Jämtebölesjön

(28 ha) ligger i områdets östra del c.a. 3 km från Tväråbäck. Max-djupet är 5,8 m. vilket kommer att öka en halv meter eftersom sjön kommer att höjas för att motverka att våtmarkerna torrläggs. Sjön är en slättlandssjö med riklig vegetation. Jordbruksmarken dominerar och bebyggelse och väg finns runt hela sjön. Medelvikten på fångad abborre var 184 gram, vilket var den näst högsta medelvikten i Vännäs kommun. Fågellivet är rikligt, och i sjöns södra ände är ett fågeltorn uppfört Vid sjöns östra sida finns grillplats och möjlighet att låna båt vid fisket


Besök oss på