Startsida
Fiskekort
Sjöar
   Busjön
   Frängsjön
   Jämtebölesjön
   Lillsjön
   Långtjärn
   Snålltjärn
   Stärkesmarksjön
   Tvärån
   Välvsjön
   Västsjön
Styrelsen

Välkommen till Jämteböle-Stärkesmark-Tväråns Fiskevårdsområde

Nyheter!
Röding kommer att sättas ut i Långtjärn under hösten 2017.


Information

Vårt fiskevårdsområde är, till antalet vatten, det största inom Vännäs kommun.

Området är beläget på båda sidor om E12 mot Lycksele
ca. 6 km från Vännäs och sträcker sig ca 1 mil mot Lyckselehållet

Vilka sjöar/vattendrag som ingår ser ni i menyn till vänster.

Lag om fiskevårdsområden är utfärdad den 4 juni 1981.

Med anledning av denna lag beslöt Jämteböle Byamän år 1990 att ansöka om bildande av fiskevårdsområde för sjöarna: Jämtebölesjön, Välvsjön, Bussjön och Västsjön.
Vid lantmäteriförrättning våren 1992 så utökades området även med sjöarna: Stärkesmark, Lillsjön, Frängsjön, Lomtjärn, Snålltjärn och Tvärån.

Styrelse utsågs den 31 mars 1992 och antog stadgar. Fiskevårdsområdet registrerades hos Länsstyrelsen den 22 maj 1992.
Vårt fiskevårdsområde bildades 1992 i mars av 68 st fiskerättsägare och första styrelsesammanträdet hölls 20 augusti i bygdegården i Jämteböle.
Det innehåller 8 st sjöar av betydelse, av Tvärån, av vår "put-and-take"-sjö Långtjärn och ett antal små tjärnar. Den sträcker sig utmed E12:an från gränsen vid Fäbokvarn tlll kommungränsen mot Tvärålund vid Brännan


 

Köp fiskekort online!

Fiskekort Online

Besök oss på