Startsida
Fiskekort
Sjöar
   Busjön
   Frängsjön
   Jämtebölesjön
   Lillsjön
   Långtjärn
   Snålltjärn
   Stärkesmarksjön
   Tvärån
   Välvsjön
   Västsjön
Styrelsen
Bussjön

14 ha stor och 10,2 m djup, har ingen bebyggelse och ingen väg. Den ligger söder om Jämtebölesjöns södra ände. Stränderna är delvis sanka och skogsbevuxna.

Medelvikten på abborre var 140 g mellan 18 och 27 cm. Förutsättningar för fångst av grov abborre finns.

E12 till avfart Jämteböle, efter ca 2 km skarp högerkurva, väg till höger märkt "Linné-vägen", efter ca 200 m, fiskestig till höger, promenad ca 1 km. Båt rekomenderas.


Besök oss på